יום שבת, 17 בספטמבר 2011

שניאטין אוקראינה - שימור או סתם עיירה שקפאה בזמן ?


בשבוע הבא יתכנסו הארכיונאים לסמינר שנתי גדול ומפורט בעניני ארכיונים ושימור ערכי מורשת.
הכוונה עכשיו היא לא לשימור של מסמכים בפורמט דיגיטלי או לשמור בנייר וכו'.
עכשיו ידברו על שימור אתרים - כזה שלוקח ערכי נכסי דה לא ניידי והופך אותם לערכי מורשת.
לקראת החגים שמגיעים, שנה אחרי מסע שורשים לאוקראינה יש לי מבט אחר על שימור אתרים המוכר.
פוליטיקה, תרבות ולאום משמשות בו בערבוביה. אינטרסים כלכליים כמו גם אנטרסים פולטיים, וכמו הבניית זיכרון גם שימור האתרים הוא כלי של השלטון.

אח שלי עשה סדר בכל המסע המשפחתי לאוקראינה לפני שנה.
מהתמונות עולה תמונה עיירות שלא עברו שימור כי הן בעצם קפאו בזמן, כמו שניאטין ועיירות אחרות באוקראינה שהיו תחת השלטון הסובייטי.

במסע פגשנו כמה וכמה  עיירות  עם ריח של סוף קיץ
ריח חם.
בכולן נשאר הכל כאילו לא קרה כלום מאז המלחמה; עברו הגרמנים, הפולנים, הרומנים, הרוסים הסובייטים, מלחמת עולם שנייה והגרמנים ובסוף אוקראינים, וכלום לא השתנה. המבנים נשארו במקומם גם אם נטושים, הרחובות לא השתנו, העצים גבהו, והירק גדל סביב המבנים הנטושים והריקים.

רק לפני שנה, לפני שהגענו, נהרס בית הסבא והסבתא שלי, שלא היה מפואר או בעל הדר מיוחד, סתם בית שנהרס לטובת בית מגורים חדש, בית קומות כחלחל ללא שום אופי. כמה שיכונים רוסיים 'הוכנסו' בסוף רחוב או בסוף מגרש כדי ליצור אמירה שהם בעלי הבית, אבל הבתים הנטושים ובמיוחד ה'סוקול' הפולני הנטוש שהולך ונהרס מעידים על מה שקרה כאן ברבדים הסמויים.

'בית התרבות' הפולני של העיירה שניאטין, 2010, נטוש ומתפורר. 
אין כאן 'שימור אתרים' של ממש, יש עזובה והרס איטי של חוסר ענין וחוסר תכלית. אולי כי הבנין היה שייך לפולנים שלא בדיוק אהובים כאן?
ואם כך אז איך יש להסביר את העובדה שדווקא ה'סוקול' היהודי, בית העם היהודי נראה שמור להפליא?

בית העם היהודי. כאן ביקר גם בגין, האישיות החשובה ביותר שעברה איפעם בעיירה. 

גם בעיר הגדולה צ'רנוביץ רק הרחוב הראשי עבר שימור והחייאה ונראה נחמד למדי. ברגע שיורדים מהרחוב הראשי לטובת הסמטאות האחוריות ורחובות צדדים התמונה משתנה והופכת לתפאורה שמתאימה לסרט ישן תקופתי.

מדרכות צ'רנוביץ 2010

את התשובה מצאתי במאמר  מלומד ומנומק מאוניברסיטת הרווארד - בעיירות שנשארו אחרי המלחמה תחת השלטון הסוביטי הזמן עמד מלכת : 


“The Holocaust wiped out many of the most educated and productive people in western Russia, ... It was a major shock to the social structure of the invaded regions, dramatically reducing the size of the Russian middle class. While there is a broad body of literature on the psychological effects of the Holocaust, there has been almost no study of the long-term economic and political impact on the societies left behind. We set out to better understand how this cataclysmic event has continued 
to reverberate in Russia. ......  We find a robust relationship between the decline in Jewish populations and subsequent economic development ....."

כמה לא מפתיע.